Scriptie Workoptions

Door een oud-klasgenoot werd ik gevraagd of ik zijn scriptie op tekstueel vlak wilde nakijken en waar nodig corrigeren.

Lianne van der Laan | Tekst & Communicatie heeft zich voor de scriptie bezig gehouden met: Teksten nakijken • Corrigeren • Redigeren

Dit project is in september 2011 afgerond.